Jobba hos oss

20190618-HSDK-EOG_0133-small.jpg
 

ett jobb att älska

Hälsinge Smådjursklinik i Hudiksvall är en fristående klinik med filialer i Söderhamn och Ljusdal. Vi tar i dagsläget emot drygt 17 000 besök per år.

Vi eftersträvar hög kunskapsnivå, samtidigt som klinikens mindre storlek kräver en stor bredd på kompetensen. Kliniken har alltid prioriterat god sammanhållning och ett bra arbetsklimat, något vi är övertygade om märks hos våra kunder. Vi kan faktiskt skryta med att vi har vunnit flera utmärkelser för vår goda arbetsmiljö. 

Flera av våra veterinärer har specialistkompetens steg 1 i hundens och kattens sjukdomar, vi är även godkänd utbildningsplats för steg 1 specialister. Vårt laboratorium bemannas av Leg Biomedicinska Analytiker och skötersketjänsterna bemannas till största del av legitimerade djursjukskötare.

Vi är måna om att alla ska vara delaktiga i utvecklingen av kliniken och kontinuerlig kompetenshöjning är viktigt för oss. Vi har en bra stämning och hög trivsel i arbetsgruppen, det är högt i tak och prestigelöst. För oss är det av största vikt att personalen trivs och har en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning.

Referens på oss som arbetsplats lämnas på förfrågan.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster. Spontanansökningar och frågor skickas till vår VD Birgitta Sjölin, birgitta.sjolin@hudikvet.se


Tjänster hos oss

Leg Veterinärer
Hos oss arbetar legitimerade veterinärer, de flesta med mångårig erfarenhet. Vi är godkända som utbildningsplats för steg 1 specialister. Som vikarier tar vi ibland in veterinärstudenter som läser sista året på veterinärhögskolan.

Leg Djursjukskötare
Från och med 2014 krävs legitimation för att få arbeta som djursjukskötare. Legitimationen utfärdas av Jordbruksverket och innebär att man har kunskap och befogenhet att självständigt utföra de uppgifter som hör till sköterskerollen.

Djurvårdare
Djurvårdare kan jämföras med en undersköterska inom humanvården. De har en gymnasieutbildning i djurvård eller är internutbildade.

Leg Biomedicinsk analytiker 
På vårt laboratorium arbetar två biomedicinska analytiker (kallades tidigare laboratorieassistent). Yrket innebär att man har en högskoleutbildning i provhantering, analysmetoder och kvalitetsarbete på laboratorium.

Övrig personal
Utanför den direkta djursjukvårdande verksamheten jobbar även lokalvårdare, receptionister och administrativ personal.

Man lär så länge man har elever

Vi har ett avtal med Svenska lantbruksuniversitetet att ta emot Djursjukskötarstudenter. Vi tar även emot Djurvårdarelever från flera gymnasieskolor. Man lär så länge man har elever som vi brukar säga. Vi prioriterar praktikanter med långsiktigt intresse för yrket. Djurkliniken är en populär praktikplats även för de yngre barnen, men vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot praktikanter som ännu inte börjat gymnasiet.