Avel

CSC_3536.JPG
 

UNDERSÖKNINGAR INFÖR AVEL

Patella och hjärtintyg

För vissa raser krävs en undersökning av patella (knäskålen) respektive hjärtat (avseende blåsljud) inför parning. Undersökningar ingår i dessa rasers avelsprogram. Resultatet av undersökningen registreras centralt på Svenska Kennelklubben för samtliga raser vilket innebär att alla raser kan få undersökningen utförd och registrerad.

För att undersökningsresultatet ska registreras krävs att:

  • hunden är minst 12 månader gammal vid undersökningstillfället

  • undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

  • undersökningen utförs på Svenska Kennelklubbens patella- eller hjärtintyg.

Hos oss på Hälsinge Smådjursklinik kan du beställa tid till någon av våra veterinärer Anna Lindmark, Inger Kjellander, Pia Razdan och Charlotta Enerud för dessa undersökningar.

ÖGONLYSNING

Ögonlysning utförs av en auktoriserad ögonlysare för att i ett tidigt stadium upptäcka ärftliga ögonsjukdomar. Undersökningen utförs framförallt på avelsdjur, för att få en uppfattning om avelsresultatet, men kan vara värdefull på alla individer inom drabbade raser.

Katarakt, PRA, (progressive retinal atrofi) och CEA (Collie Eye Anomaly) är exempel på ärftliga ögonsjukdomar, vilka kan leda till synnedsättning eller blindhet. Genom att inte avla på individer med ärftliga sjukdomar minskar risken att avkomman i framtiden drabbas av sjukdomen. På våra kliniker kan du boka tid till ögonveterinären Inger Kjellander som är auktoriserad ögonlysare.


RÖNTGEN AV HÖFTLED, ARMBÅGSLED OCH KNÄ

Röntgenundersökning av höft och armbågsleder på hund och katt utförs på raser där detta finns inskrivet i avelsprogrammet, för att få fram friska och sunda individer att avla på.

Svenska Kennelklubben (SKK) och rasklubbarna har uppgifter om vad som gäller för din ras. Generellt bör man vänta tills hunden är färdigväxt och väl musklad. Vi avråder från att röntga tikar under löp, samt någon vecka efter avslutat löp, då lederna kan bli något förslappade och resultatet missvisande.

SKKs avelskommitté har beslutat att avsluta hälsoprogrammet för knäledsröntgen. Detta innebär att röntgenbilder på knän tagna efter 2019-06-30 inte kommer att avläsas av SKK.

Vi gör röntgenundersökningarna under inverkan av lugnande medel, som består av en kombination med medetomidin och butorfanol. Det är karens på 7 dygn efter en höft eller armbågsledsröntgen av friska individer.

Bilderna skickas digitalt och du får ta del av Svenska Kennelklubbens utlåtande inom någon vecka.

Djuret ska varit fastande i minst 6 timmar innan besöket. Glöm inte bort att ta med dig stamtavlan.  

 
 

Vaginalutstryk, spermakontroll och insemination

Parning och valpning fungerar ofta problemfritt. Men ibland uppstår problem, tiken går tom trots genomförd parning, hanhunden kanske inte vill eller eller kan para och ibland vill inte tiken ta emot. 

En av de vanligaste anledningarna till utebliven dräktighet är att tiken inte är parad i precis rätt tid. För att bedöma när tiken är som mest mottaglig gör man cellutstryk från vagina, som evuntuellt kompletteras med blodprov för hormonanalys (progesteron). Hanhunden kan också behöva undersökas och lämna spermaprov.  Det kan vara väldigt olika hur lätt det går att ta spermaprov, att ta med en löptik rekommenderas alltid vid spermaprovtagning.

I vissa fall kan insemination utföras, för att få genomföra en insemination krävs det att veterinären innehar en speciell utbildning och tillstånd från  Jordbruksverket.

Hos oss har vi veterinär Anna Lindmark som har tillstånd att utföra insemination, så kallad AI kompetens. Med hjälp av vårt egna laboratorium kan vi göra en snabb och tillförlitlig  bedömning på plats av vaginalutstryk och spermakvalitet.