Avmaskning

IMG_5145.jpg
 

Avmaskning av hund och katt

Som ett led i försöken att minska på onödig användning av mediciner så börjar man mer och mer gå ifrån rutinmässig avmaskning av djur, och i stället inrikta sig på avmaskning endast då behovet finns.

Avmaskning av hundar

Avmaskning av valpar

Rutinmässig avmaskning av valpar utförs som regel av uppfödaren. Valparna avmaskas med receptfria preparat som är verksamma mot spolmask. Beroende på vilket preparat som används kan avmaskningsschemat variera något. Fråga din uppfödare om du själv ska ge någon sista dos avmaskningsmedlet till din valp när du har fått hem den.

Avmaskning av vuxna hundar

Vuxna hundar brukar sällan behöva rutinmässig avmaskning. På grund av resistensutveckling rekommenderas inte rutinmässig avmaskning av vuxna hundar utan att man först låtit göra en laboratorieanalys av avföringsprov. Kontakta oss om du misstänker att din hund drabbats av mask.

Avmaskning inför utlandsresa

Vid utlandsresor med hund gäller särskilda regler och krav för avmaskning. Det är du som reser med djur som har ansvar för att alla villkor är uppfyllda. Du måste ta reda på vilka bestämmelser som gäller för just det land du ska till vid den tidpunkt du ska resa. Utförlig och uppdaterad information finns på Jordbruksverkets hemsida. Du kan också kontakta respektive lands ambassad inför din resa.

Avmaskning av kattER

Katter som äter möss, råttor och småfåglar utsätts för ett större smittryck och kan få i sig olika slags inälvsparasiter via sina byten. Katterna maskar man av när man misstänker mask, inte i förbyggande syfte. Katter ska inte avmaskas om de är dåliga i magen. 

AVMASKNING INFÖR UTLANDSRESA

Vid utlandsresor med katt gäller särskilda regler och krav för avmaskning. Det är du som reser med djur som har ansvar för att alla villkor är uppfyllda. Olika regler gäller för olika länder och reglerna ändras ibland. Du måste ta reda på vilka bestämmelser som gäller för just det land du ska till vid den tidpunkt du ska resa. Utförlig och uppdaterad information finns på Jordbruksverkets hemsida. Du kan också kontakta respektive lands ambassad inför din resa.