Laboratorium

20190618-HSDK-EOG_9845-small.JPG
 

EGET LABORATORIUM MED BIOMEDICINSKA ANALYTIKER

Provtagningar av olika slag är en viktig del av veterinärens arbete. På vårt välutrustade laboratorium jobbar två utbildade biomedicinska analytiker. De utför dagligen en mängd analyser, främst på våra egna patienter, men även prover från andra veterinärer i området. Tillgången till eget laboratorium innebär att vi kan leverera många provsvar medan du väntar.

Vilken typ av prover tar vi?

Vanligast är olika blod-, urin-, cell- och parasitprover samt bakterie- och svampodlingar. Mikroskopisk undersökning blir allt vanligare och görs när vi till exempel letar parasiter, bakterier och tumörceller. Sådana prover kan tas från bland annat hud, öron och knölar. Vaginalutstryk från tikar som löper och ska paras är en annan mikroskopisk undersökning som utförs.

Välutbildad personal ger säkra svar

Att vår laboratoriepersonal är BMA-utbildade gör att vi kan hålla hög kvalitet och få tillförlitliga svar. Laboratoriepersonalen ansvarar även för att provtagningarna går korrekt tillväga och att proverna hanteras och förvaras rätt efteråt. Våra analysmaskiner kontrolleras dagligen, så att de avger rätt värden. De analyser vi inte kan göra själva skickas till andra speciallaboratorier i Sverige, Norge, England och Tyskland.