Stationärvård

20190618-HSDK-EOG_0383-small.JPG
 

NÄR DITT DJUR MÅSTE STANNA KVAR

Ibland måste ditt djur stanna kvar hos oss några timmar eller dagar efter en behandling eller operation. Vi håller dem under uppsikt och ser till att de får den behandling som veterinären ordinerat.

Dagvård

I anslutning till vår operationsavdelning ligger stallavdelningen. Där får ditt djur en egen box under tiden den vistas hos oss. Katter och hundar placeras i skilda rum för att skapa en så stressfri tillvaro som möjligt, vilket är extra viktig under uppvaknandet från en sövning, som kan skapa stor förvirring. De djur som är i behov av mer omvårdnad hänvisas till kliniken i Hudiksvall. Här arbetar en person enskilt med stationär-vårdspatienterna och har till uppgift att sköta ordinerat behandlings-schema och övervaka patientens tillfrisknade tillsammans med ansvarig veterinär.

Nattvård

Vissa djur behöver vård i flera dagar efter en behandling eller operation. På våra kliniker har vi ingen nattpassning av inneliggande patienter. Det innebär att du får ta hem djuret på nattpermis. Djur som är i behov av dygnet runt vård hänvisar vi till större djursjukhus som har öppet dygnet runt.