Policies

20190618-HSDK-EOG_0287-small.JPG
 

Antibiotikapolicy

Antibiotika är en av de största medicinska upptäckterna någonsin, och det har räddat livet på mängder av människor och djur. Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det har ingen effekt på infektioner orsakade av virus, svamp eller parasitinfektioner. Bakterier kan skydda sig genom att utveckla resistens (motståndskraft) mot antibiotika. Denna resistens kan sedan överföras till andra bakterier och det gör att infektioner, både på människor och djur, blir mer svårbehandlade. Detta är en realitet idag och tyvärr ökar problemet ständigt. Varje antibiotikabehandling innebär en risk för att känsliga, men ibland normala bakterier avlägsnas, samtidigt som resistenta bakterier får en chans att växa till. I värsta fall kan en bakterieinfektion bli så resistent att ingen vanlig antibiotika fungerar.

WHO (Världshälsoorganisationen) anser att antibiotikaresistensen är det största hotet mot vår folkhälsa. Vi tar detta på största allvar och av den anledningen vill vi på Hälsinge Smådjursklinik ta ansvar för framtiden och bara behandla djuren med antibiotika när de verkligen har en infektion. 
Vi följer Antibiotikapolicy utgiven av Sveriges Veterinärförbund och Läkemedelsverket. 

Det betyder att vi:

 • Inte behandlar med antibiotika i förebyggande syfte, till exempel efter de flesta kirurgiska ingrepp.

 • Inte behandlar utan att vara säkra på att det är en bakterieinfektion som är orsaken till djurets sjukdom.

 • Använder ett smalspektrigt antibiotika i första hand. Bredare behandling som Baytril/Marbocyl eller Synulox används till mycket svårbehandlade infektioner eller efter en bakterieodling som visar att det krävs. Dessa preparat är mycket breda och resistensdrivande.

 • Försöker så långt det är möjligt att fastställa och behandla bakomliggande orsaker hos hundar med återkommande bakteriella hudinfektioner.

 • Alltid kompletterar behandling av hudinfektioner med desinficerande schampo. (Ytliga infektioner kan klara sig helt utan antibiotika).

 • Följer upp de behandlingar vi behandlar med antibiotika med tillexempel urinprov och cellutstryk.

 • Vill bedöma behandlingstidens längd efter hand, för att inte behandla längre tid än nödvändigt.

 • Tar prov för bakterieodling vid återkommande infektioner, om det kan finnas behov av långvarig behandling eller om djuret är mycket sjukt.

 Vi skriver inte ut antibiotika rutinmässigt:

 • Efter vanliga aseptiska kirurgiska ingrepp.

 • Vid ospecifik feber.

 • Vid små färska sårskador.

 • Vid öroninfektioner med jästsvamp.

 • För ”säkerhets skull”.

 Det finns en mängd orsaker andra än bakterieinfektioner som kan ge upphov till trötthet, feber, matvägran, diarré, kräkningar med mera. Att vara generellt återhållsam med antibiotikaförskrivning kan ibland innebära besvär för den enskilda individen, som till exempel sårinfektioner.

Vi hoppas att du som djurägare förstår att vi gör detta med avsikt att inte försvåra behandlingsläget för djur och människor i framtiden.

Hygienpolicy

Vi arbetar med särskilda hygienrutiner för att förhindra överföring av smittämnen och därmed undvika infektioner.

Exempel på våra basala rutiner är att:

 • Vi desinficerar våra händer med handsprit mellan patienterna.

 • Vi använder kortärmad arbetsdräkt.

 • Vi använder inte klockor och ringar under arbetstid.

 • Vi håller naglar rena och kortklippta.

 • Vi använder handskar vid hantering av sår.

 • Operationer görs under strikt aseptiska former.

Vill du läsa mera? På Statens veterinärmedicinska instituts hemsida www.sva.se finns mer information om antibiotikafrågor och aktuella smittsamma infektioner.