Mottagningen

valp_pa_undersokning_halsingesmadjursklinikl.JPG
 

Tidsbeställda undersökningar hos veterinär

På mottagningen tar vi emot ditt djur för undersökning hos veterinär eller djursjukskötare. Alla som kommer till oss ska ha en förbokad tid. Undantag är akut sjuka djur.

Den första undersökningen

När du bokar ett besök hos oss så får du komma till en specifik veterinär som tillsammans med en djursjukskötare tar hand om dig och ditt djur. Under besöket får du berätta hur ditt djur mår och om eventuella problem/symptom. Veterinären påbörjar sedan undersökningen. Beroende på vad du berättat kan den se olika ut. Den inleds dock alltid med en allmän undersökning där veterinären lyssnar på hjärta och lungor. Därefter tittar och känner veterinären igenom hundens yttre, såsom hull, tänder, öron, ögon, lymfknutor och tar eventuellt tempen.
Undersökningen ovan ingår i besöksavgiften.

Vad händer sen?

Beroende på vad veterinären kommer fram till så beslutas i samråd med dig som ägare om ett nästa steg. Det kan vara exempelvis provtagningar som måste göras, ultraljud, röntgen eller operation. Vi försöker i den mån det går att genomföra alla eventuella undersökningar vid ett och samma tillfälle, därför vill vi att alla patienter är fastande i minst 6 timmar inför besöket hos oss. Avgifter för dessa eventuella undersökningar tillkommer. Veterinären upplyser alltid om vad dessa kommer att kosta innan de genomförs.