Den sista vilan

Setter+strand.jpg
 

Det svåra beslutet

För alla oss djurägare finns en oro där i bakhuvudet, att vi någon gång måste säga farväl till våra älskade djur. Det är oftast ett av de svåraste besluten vi måste fatta då vi tvingas vara osjälviska och sätta djurets välmående framför vår egen sorg. För det är både vår rättighet och skyldighet att ta det här beslutet innan lidandet överstiger livsglädjen.

Vi förstår dig

På vår klinik förstår vi din sorg och arbetar för att göra ditt besök så smidigt som möjligt. Efter registreringen i receptionen får ni komma in direkt på rummet. Finns möjlighet använder vi  ett rum med en egen utgång så ni slipper passera väntrummet på vägen ut. Inne på rummet försöker vi skapa en stämningsfull miljö, vi tänder ett ljus för den som ska somna och bäddar med en liten filt.

Hur går det till?

När du kommer till oss för att låta ditt djur somna in får du först anmäla dig i receptionen.

När registreringen är avklarad får du direkt komma in på ett rum. Här kommer vi tillsammans att fylla i en blankett. Blanketten tar upp frågor som varför du vill avliva djuret och hur du vill göra med kroppen efteråt.
Det finns tre alternativ:

  • Ta hem kroppen för begravning

  • Kremera djuret tillsammans med andra djur på djurkrematoriet i Bergsjö.

  • Kremera djuret enskilt hos djurkrematoriet i Bergsjö och få en urna tillbaka.

Vi kan fråga om det finns en livförsäkring på djuret. En livförsäkring är en tilläggsförsäkring som innebär att du kan få ut ersättning om du tvingas avliva ditt djur i förtid på grund av sjukdom eller liknande. Generellt kräver försäkringsbolagen då att veterinären skriver ett intyg om att djuret är avlivat och anledningen därav.

Blanketten avslutas med att du skriver under och därmed godkänner att de alternativ som vi kryssat för är riktiga. Vi ber dig sedan visa legitimation för att styrka vem det är som har begärt avlivningen. Vanligtvis tar vi även betalt i förväg, då de flesta föredrar att gå ut bakvägen när allt är klart.

Hundar och katter får som regel en lugnande spruta i nackskinnet inledningsvis, denna tar cirka 10-20 minuter att verka, under tiden får du sitta i lugn och ro med ditt djur.

När hunden/katten är trött kommer veterinären in, djuret får då en kanyl lagd i frambenet. Där sprutas avlivningsvätskan in, som är en överdos av sömnmedel. Det hela brukar gå mycket snabbt, djuret kan sucka till och sen är det över.

Efter avlivningen lyssnar veterinären på hjärtat och när det är helt tyst dödförklaras djuret.

tassavtryck%2B3.jpg

ett minne

Som ett minne att ta med sig hem kan vi nu erbjuda ett tass- eller nosavtryck från ditt djur, säg till om du önskar det.

Kom ihåg att detta är din stund. Alla reagerar vi olika på sorg, var därför inte rädd för att framföra dina önskemål längs vägen. 

Att förlora en vän – text Micki Gustavsson.

Sällskapsdjuren har för oss människor en stor betydelse. De är för oss sällskap och en trofast vän som bereder oss mycket glädje. Men djur har också ett egenvärde och är inte enbart till för oss människor.   

Det innebär ett stort ansvar att skaffa sig ett djur, från början och till den dag då vi måste skiljas åt. Vi måste visa våra djur så mycket respekt, att de kan få sluta sina dagar smärtfritt och med sin värdighet i behåll.

Hos många finns det nog en rädsla för att inte bli tagen på allvar, att det inte anses lämpligt att sörja ett djur. Därför kan det vara svårt att öppet visa sin sorg. Det är helt normal att sörja ett djur. Det har konstaterats att sorgearbetet efter ett djur följer samma lagar som efter en avliden människa. Förlusten efter ett djur kan således sätta igång samma intensiva känslor som när någon anhörig eller vän går bort. 

Sorgen är inget tillstånd, utan en process där man måste arbeta sig igenom olika faser. Det är viktigt att man har någon att prata med om det som har hänt. 

Även om sorgen lämnar djupa sår kommer tankarna på djuret så småningom att övergå i vackra minnen. Man kan minnas och glädjas över den tid man fick tillsammans. 

The last battle.jpg