Bilddiagnostik

Glassa.jpg
 

RÖNTGEN OCH ULTRALJUD

Bilddiagnostik såsom röntgen och ultraljud visar hur det ser ut inuti kroppen, samt hur flödena fungerar. Ibland behöver man kombinera båda metoderna för att kunna ställa en diagnos.

DIGITAL RÖNTGEN

Röntgen är ett bra sätt att undersöka bröst, bukhåla, skelett, leder och tänder. Vi använder digital röntgen vilket går snabbt och ger större möjlighet att exempelvis förstora detaljer. Miljövinsten blir dessutom stor när vi inte längre behöver hantera framkallningskemikalier. Om djuret remitteras vidare efter undersökningen kan remissinstansen få tillgång till bilderna inom några minuter.

De flesta röntgenundersökningar går bra att göra på vakna djur, men ibland måste vi ge lugnande eller söva djuret inför undersökningen. Detta gäller till exempel vid vissa typer av skelettröntgen, djuret måste då vara fastande sedan 6 timmar.

Dräktighetsröntgen på hund och katt används för att räkna antalet foster och kan göras tidigast dag 45 efter parning, ju längre man väntar desto mer tillförlitligt är resultatet.

Ultraljud

Ultraljud är ett komplement till röntgen och en bra metod för att undersöka kroppens inre organ. Vanligtvis använder vi ultraljud till att undersöka olika bukorgan som lever, njurar, urinblåsa, livmoder och prostata.

Det finns inga kända risker med ultraljud och du som djurägare är välkommen att vara med vid undersökningen. Det är önskvärt att djuret inte är nyrastad, så att det finns urin i blåsan samt att djuret är fastande sedan minst 6 timmar.

För att få bra hudkontakt och därmed bra bildkvalitet behöver vi ofta raka bort lite päls på magen. I vissa fall krävs sedering i samband med ultraljudsundersökningen.

Dräktighetsultraljud på hund och katt används för att kontrollera dräktighet och kan göras tidigast dag 28 efter parning.