Utredningar

 

Utredningar ger oss de svar vi behöver

I vissa fall drabbas djur av symptom som kan bero på flera olika saker. Antingen något helt ofarligt som går över av sig självt eller också mer allvarliga sjukdomar som kräver behandling. För att veta vilken insats som krävs behöver vi ibland göra en utredning.

Gastrokoloskopi.jpg

MAG- och TARMPROBLEM

Mag- och tarmsjukdomar

Tillfällig diarré och kräkning förekommer hos både hundar och katter precis som hos oss människor. Många djur har dock långvariga problem med sin mage. Symtomen kan till exempel bestå av diarréer, kräkningar, viktnedgång eller matvägran. Orsaken till problemen kan vara många, trots att symtomen är lika. Innan man kan förvänta sig att en behandling ska hjälpa, måste man först göra en utredning. Denna görs i olika steg och med olika inriktning hos varje enskild patient.

Utredning

Undersökningarna kan bestå av blodprover, röntgen, ultraljud, samt fiberendoskop. Fiberendoskop är ett instrument med vilket man kan titta in i magsäcken och tarmen. I samband med det tas så kallade biopsier (vävnadsprover) från slemhinnan. Biopsierna skickas sedan för vävnadsanalys av patolog. Djuret måste fasta i flera dagar, samt sövas inför ingreppet.

Vår veterinär Pia Razdan är kunnig inom mag- och tarmsjukdomar och den hos oss som utför större mag- och tarmutredningar. Pia tar även emot många remitterade patienter från stora delar av Norrland.  

 
 
 

Hudproblem och allergier

Hudproblem

Många hundar eller katter kan någon gång i livet drabbas av klåda, parasiter, håravfall eller andra hudproblem. För de flesta är detta övergående med rätt behandling, till exempel om det ligger parasiter bakom. För några djur kan klådan eller hudproblemen vara av mer kronisk karaktär. Då kan det bli frågan om en utredning, som kan ta lång tid och där man måste vara systematisk för att inte missa något.

Här använder vi oss av olika provtagningar för att hitta rätt diagnos och behandling. Det är mycket viktigt att ha en bra kontakt med sin veterinär under den här perioden och att man följer anvisningarna för ett gott resultat.

Större hudutredningar utförs i första hand av veterinärer med specialutbildning inom dermatologi (läran om hudsjukdomar). Hos oss är det veterinär Anna Lindmark som genomför dessa utredningar. Anna har både nationell och internationell utbildning inom dermatologi.

För dig som vill läsa mer om hudproblem hos hund kan vi varmt rekommendera boken ”Hundens Hud” av Susanne Åhman.

Allergier

Allergier hos hund orsakar ofta hudproblem i form av till exempel klåda och återkommande infektioner. Det är viktigt att utesluta andra orsaker till symtomen, exempelvis parasiter, innan man påbörjar en allergiutredning.

Den vanligaste formen av allergi kallas atopi och innebär allergi mot luftburna allergener. Klåda är det absolut vanligaste symtomet, men även symtom från ögon och luftvägar förekommer. Här finns allergitester  som en hjälp i diagnostiken.

Överkänslighet mot födoämnen förkommer också och då finns inga prover man kan ta, utan djuret måste byta till en strikt anvisad diet, det hjälper inte att byta fodermärke. Födoämnesallergiska djur kan ha problem med huden, magen eller både och. En del patienter kan ha både atopi och foderallergi.

 
 
 

Hältutredningar

Hälta kan drabba både hundar och katter av alla åldrar. Symtomen kan se väldigt likartade ut, men orsakerna bakom en hälta kan variera mycket och bero på allt ifrån utvecklingsrubbningar till traumatiska skador, samt vara av både akut eller mer kronisk karaktär.

Generellt gäller att blockhalta djur, om djuret inte belastar benet alls, alltid ska undersökas skyndsamt. Om djuret delvis belastar benet kan ni däremot avvakta hemma i några dagar om allmäntillståndet för övrigt är bra. Ge bara korta koppelpromenader för att uträtta behoven och se till att djuret i övrigt hålls i stillhet, vilket är viktigt för att skadan ska få läka. Du ska se en snabb förbättring under dessa dagar, annars bör även dessa djur undersökas så snart som möjligt.

En hältutredning syftar till att reda ut var smärtan sitter och vad som orsakar den. Till vår hjälp har vi digital röntgen och tillgång till röntgenspecialister som vid komplicerade fall kan hjälpa oss att avläsa bilderna. Hos oss är veterinär Charlotta Enerud mest kunnig inom området hälta och den som främst utför större utredningar.