Vetplan

vetplan-katt-632x410.jpg
 

VetPlan® - abonnemang på förebyggande vård

Nu kan du abonnera på förebyggande vård som syftar till att ditt djur ska må bra och minska riskerna för allvarliga hälsoproblem. Med VetPlan® får du en egen hälsoplanering för året till ditt djur till en fast månadskostnad samt regelbunden tillsyn.

Vad ingår i VetPlan®?

Utöver hälsoplanering, den årliga vaccinationen och vissa hälsoundersökningar ingår bland annat rådgivning, tandkontroll, blodprov (tillval) och receptförskrivning. Med VetPlan® följer också rabatter på djurfoder, men viktigast är att du får nära kontakt med kunnig djurhälsopersonal och ökad medvetenhet om ditt djurs hälsa. Vi annordnar även kundkvällar och föreläsningar för VetPlan kunder.

Hur fungerar VetPlan®?

Du tecknar ditt VetPlan®-abonnemang vid besök hos Hälsinge smådjursklinik. Första månadsavgiften betalar du direkt på kliniken och därefter smidigt via autogiro. Vi rekommenderar alltid att teckna djurförsäkring för att täcka oförutsedda händelser, oavsett om du väljer VetPlan® eller ej.

Läs mer om VetPlan hund här

Läs mer om VetPlan katt här

Vår förhoppning är att VetPlan® leder till ett ökat hälsomedvetande, ett sundare djur och därmed lägre kostnader i form av minskat behov av avancerad veterinärvård.